DB 2030

den Folkelige forankring af verdensmålene

DB2030 – Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Netværket DB2030 er sat i verden for at styrke bibliotekernes arbejde med folkelig forankring af verdensmålene, klima og bæredygtighed. Det består af biblioteker og organisationer, der har særligt fokus på at engagere flere danskere i den bæredygtige omstilling – gennem viden, formidling og handlefællesskaber. DB2030 er en del af regeringens verdensmålsstrategi 2022-23.

UGE17 – borgernes verdensmålsuge

UGE17 er borgernes verdensmålsuge. I 2023 deltog over 70 biblioteker/kommuner. Det fandt sted på 100+ geografiske steder, hvoraf 1/3 var uden for bibliotekernes fysiske rammer, der deltog over 200 lokale samarbejdspartnere og vi tæller stadig. Vi inviterer nu endnu flere indenfor, bl.a. hele folkeoplysningen, så glæd dig til UGE17 2024.

Ambassadørkorpset

Vi er 70 ambassadører fordelt på 39 biblioteker landet over. Og flere kommer til. Ambassadørerne får kompetencer indenfor for viden, formidling og ikke mindst færdigheder inden for borgerinddragelse og etablering af handlefællesskaber. I flere kommuner er bibliotekerne derfor selvskrevne som handleaktører i forlængelse af de lokale klimahandleplaner.

Certificering

I samarbejde med Chora 2030 verdensmålscertificerer vi biblioteker. Der er nu 23 biblioteker der er certificeret, 13 er i gang og yderligere 10 er på vej.

Læs mere om netværkets indsatser her.