DB 2030

bibliotekernes verdensmålsCertificering

bibliotekernes verdensmålsCertificering

… udrulles i samarbejde med Chora 2030. Det er et tilbud til alle landets biblioteker og er en fælles ramme for bibliotekernes verdensmålsarbejde. Den omhandler både det organisatoriske, driftsmæssige og borgervendte arbejde på bibliotekerne. Certificeringen skaber dermed organisatorisk sammenhæng mellem de forskellige DB2030 indsatser. 23 biblioteker er nu certificeret, 13 er i gang og yderligere 10 er på vej.

read more
Bibliotekernes Ambassadørkorps

Bibliotekernes Ambassadørkorps

… sikrer at der lokalt ude omring i hele landet findes kompetencer indenfor formidling af viden og fakta om bæredygtig omstilling, og ikke mindst færdigheder indenfor borgerinddragelse og etablering af handlefællesskaber. Bibliotekerne er derfor mange steder selvskrevne som handleaktører i forlængelse af lokale klimahandleplaner. Der er nu 70 ambassadører fordelt på 39 biblioteker, flere kommer til.

read more
UGE17 – borgernes verdensmålsuge

UGE17 – borgernes verdensmålsuge

… er en fælles temauge om FN’s verdensmål. I 2023 deltog over 75 biblioteker/kommuner, med over 250 lokale samarbejdspartnere. I 2024 blev det udvidet med endnu flere deltagere og samarbejdspartnere. Bare Klimahandledag, som bibliotekerne understøtter i samarbejde med Grønne Nabofællesskaber – gik fra 10.000 tilmeldte sidste år, til over 115.000 i 2024. Kulturnes Analyseinstitut har fulgt UGE17 og vi glæder os til at se resultaterne og få de nye tal.

read more
DB2030 – Bibliotekernes verdensmålsindsats

DB2030 – Bibliotekernes verdensmålsindsats

… arbejder for at styrke den folkelig forankring af verdensmålene – gennem viden, formidling og handlefællesskaber. DB2030 arbejder med en holistisk tilgang til verdensmålene, med udgangspunkt i at de store samfundsudfordringer hænger sammen – klima, bæredygtig omstilling, unge og trivsel, bedre læsefærdigheder, digital dannelse, bekæmpelse af Fake News, diversitet m.m. og ikke mindst ud fra at litteratur og kultur her kommer til at kunne spille en afgørende rolle.

read more