DB 2030

ET SPIRENDE FÆLLESSKAB

Brug dit lokale bibliotek som mødested for bæredygtighed

Her kan du få hjælp til at finde inspirerende litteratur om klima og bæredygtighed. Du kan komme til arrangementer, debatter og foredrag, hvor du kan få mere viden om, hvad verdensmålene og et bæredygtigt samfund betyder. Biblioteket kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvad du selv kan gøre, og hvordan du sammen med andre kan omsætte gode idéer til handling og lokale aktiviteter. Bl.a. vil de danske biblioteker sætte ekstra fokus på verdensmålene i UGE17 – kom og vær med!

Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Netværket DB2030 er sat i verden for at styrke bibliotekernes arbejde med verdensmålene og understøtte en bæredygtigt folkelig forankring. Det består af biblioteker og organisationer, der har særligt fokus på verdensmålene og på at engagere flere danskere i den bæredygtige dagsorden.

DB2030 er skabt på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, som også varetager sekretariatsfunktionen. I årene 2022-23 er flere at netværkets opgaver kommet på finansloven, bl.a. yderligere kompetenceudvikling, udvikling af nye debat- og arrangementsformer og udvidelse af certificeringen til endnu flere biblioteker.

Læs mere om netværkets indsatser her.