vidensbank

analyser

 • Danskerne og klimaet
  Hvor vigtigt er klimaet for de danske forbrugere? Hvem, mener de, har det primære ansvar, og hvad er de villige til selv at gøre? Disse og mange andre spørgsmål har Instituttet for Fremtidsforskning i partnerskab med Epinion sat sig for at besvare for at give indblik i, hvor let eller besværligt det bliver at indfri vores klimaløfter og skabe en grøn fremtid. Man skal udfylde en formular for at få tilsendt rapporten.

 • Danskernes Grundværdier og potentialer for engagement i den grønne omstilling DeltagerDanmarks nye segmentundersøgelse. Alle danskere kan engageres i den grønne omstilling, men der er forskel på, hvad der engagerer dem. Hvis vi ikke er opmærksomme, risikerer vi at skubbe nogle danskere væk fra klimahandling. Derfor har DeltagerDanmark og analysebureauet Electica lavet en analyse, der viser, hvordan man kan engagere forskellige segmenter i den grønne omstilling.

   

 • Hovedrapport – Sammen om verdensmål
  Moos-Bjerre har for Tænketanken Fremtidens Biblioteker gennemført en omfattende undersøgelse, der afdækker ældre borgeres holdninger og kendskab til verdensmålene, deres interesse for aktiviteter og fællesskaber samt villighed til at være frivillige. Undersøgelsen peger på, hvordan folkebibliotekerne i Danmark kan styrke deres rolle i at understøtte de ældres frivillige engagement og skabe lokalt involverende fællesskaber. 

 • Omstilling på vippen: En hvidbog om forbrug, adfærd og folkelig deltagelse i grøn omstilling
  Danmarks grønne omstilling er på vej i en ny fase, der kræver et nyt øget fokus på folkelig deltagelse. De nødvendige tiltag og beslutninger på klimaområdet skal tættere på danskernes hverdag og de fællesskaber de dagligt indgår i. I en ny hvidbog præsenterer DeltagerDanmark og CONCITO forskningen bag fællesskabers betydning for grøn omstilling og de konkrete virkemidler samt institutionelle designs, der kan fremme de nødvendige handlingsfremmende samtaler og bæredygtige fællesskaber.

 

 • Undersøgelse af kommunernes arbejde med FNs verdensmål fra KL
  Siden 2018 har KL gennemført en årlig undersøgelse af kommunernes arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Resultaterne tegner bl.a. et billede af, hvilke Verdensmål kommunerne primært arbejder med, den politiske forankring og finansiering samt hvilke udfordringer, der er ved arbejdet.

formidling

 • Red Verden

  Videnskab.dk serverer konstruktive historier om, hvordan du og politikerne med forskningsbaseret viden i hånden kan bidrage til en bedre verden – både for klimaet, naturen og mennesker.

 • Verdens Bedste Nyheder

  Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.

handling

 • Børnenes Verdensmålskatalog

  Til de mindre børn (og deres voksne) har 2030 Skoler lavet Børnenes Verdensmålskatalog. I Børnenes Verdensmålskatalog finder du forslag til hverdagshandlinger, som børn og unge kan gøre – på egen hånd og sammen med deres kammerater, skole, forældre og lokalsamfund.

 • Folkemødekataloget CHORA2030
  Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 gennemførte i foråret 2019 fem folkehøringer om verdensmålene i samarbejde med fem danske kommuner. Efter høringerne blev borgernes 222 idéer samlet i et idékatalog.

 • Klimahandling i fællesskab
  I dette handlekatalog har DeltagerDanmark og CONCITO samlet en række projektforslag til, hvordan man kan være med til at gøre ens boligforening, landsbyfællesskab, gade eller lokalsamfund grønnere i fællesskab med andre. Handlekataloget henvender sig til alle, som ønsker at tage initiativ til og drømmer om at komme i gang med et eller flere meningsfulde klimaprojekter. 

 • Ældrefællesskaber og biblioteker
  Denne håndbog er til alle, som interesserer sig for, hvordan man kan mindske ensomhed og højne trivsel blandt ældre mennesker. Det er dog især bibliotekssektoren og de boligsociale helhedsplaner, som kan drage nytte af  projektets erfaringer og bruge dets metoder. 

officielle dokumenter

 • Kommunernes Landsforenings handlingsplan for verdensmålene

  KL’s handlingsplan for FN’s verdensmål sætter rammen for KL’s arbejde. Initiativerne udvikles løbende. KL’s indsats vil i første omgang løbe fra 2018 og frem til 2021, hvor regeringen gør status for indsatsen.

 • Regeringens handlingsplan 2021

  “Sammen med de nye initiativer gælder, at alle nye lovforslag fremover skal screenes efter alle 17 verdensmål og 169 delmål, så verdensmålene tænkes ind fra start.” Fakta ark.

projekter og netværk

 • 2030 Skoler

  2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen. Dermed bidrager skolerne til, at eleverne bliver bedst muligt klædt på til en bæredygtig fremtid. 
   

 • CRAFTIVISM
  Sammen med 15 udvalgte ungdomsskoler skal Ungdomsskoleforeningen og projektpartnerne Re:Wair og PlanMiljø understøtte unge i kampen om en skabe en grønnere verden – Unges kamp for en mere bæredygtig modebranche.
 • DK2020
  DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. I alt 95 danske kommuner er en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.

 • Grønne Nabo Fællesskaber
  Grønne Nabofællesskaber har til formål at skabe lokalt netværk for omstillingsinteresserede folk og familier. Vi ønsker at hjælpe folk til at finde grønne, klima, biodiversitets og miljø interesserede ligesindede der hvor de bor og få endnu flere bæredygtige aktiviteter ud i lokalsamfundet. Vi ved, at det er nemmere at leve bæredygtigt, når man er en del af et grønt fællesskab, og med Grønne Nabofællesskaber gør vi det muligt for alle at indgå i et grønt fællesskab. Det handler om at inspirere andre og blive inspireret af andre til gode grønne løsninger.
 • UBU – Uddannelser for Bæredygtig Udvikling

  For at skabe et mere bæredygtigt samfund er der brug for bæredygtig uddannelse. Uddannelse er nøglen til – og en forudsætning for – at skabe et bæredygtigt samfund, fordi uddannelse udvikler og kvalificerer vores tanker om og ageren i verden. En arbejdsgruppe på 12 har udarbejdet et forslag til en sådan handleplan, og det bakkes nu op af 24 organisationer.

 

 • UPSCALE
  Opskalering af bæredygtig deling via offentlige biblioteker. Projektet undersøger offentlige biblioteker som omdrejningspunkt for bæredygtig omstilling. Danske deltagere: Københavns Universitet, Ballerup Bibliotekerne og Odense Bibliotekerne.

 • Vilde kommuner

  Alle landets 98 kommuner er tilmeldt dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Følg med i kommunernes VILDE tiltag, som du finder ved at klikke på den tilmeldte kommune.

undervisning

 • Astra

  National naturfagscenter i Danmark. Der er bl.a. en god oversigt over verdensmålsrelaterede undervisningsressourcer, en oversigt over didaktik-ressourcer relateret til verdensmålene, og en håndbog i undervisning i bæredygtig udvikling. 

 • DR Skole

  Temaet Verdensmål.nu er rettet mod indskolingens 1.-3. klasse og mellemtrinnets 4.-6. klasse og tager udgangspunkt i forenklede Fælles Mål for natur/teknologi og dansk.

 • ekurser.nu – bæredygtighed

  eKurser.nu er en portal, der samler små kurser om hverdags-it.  Med kurserne kan du lære at udnytte services, som stilles til rådighed på internettet. Med portalen vil bibliotekerne give dig overblik over og indgang til it-kurser, som du kan prøve, lige når du har brug for det, og når det passer dig.

 

 • Hele verden i skole

  Global Campaign for Education (GCE) er en international kampagne, hvor Oxfam IBIS og Red Barnet arrangerer den danske del, Hele Verden i Skole. Gode animationsfilm mm. om verdensmålene.

 • Klimaambassaden
  Undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelserne. Udviklet af CONCITO/Klimaambassaden og Grøn Vision (DTU). 
 • Verdensmålene.dk
  Digitalt læringssite til ungdomsuddannelserne, udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.
 • Verdenstimen
  Verdenstimen.dk samler det bedste undervisningsmateriale om verden og Verdensmålene og giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning globalt perspektiv. 

viden og fakta

 • Dansker, kend dine Verdensmål
  De er blevet kaldt ‘verdens vigtigste plan’. Men hvad går planen ud på? Her er (næsten) alt du skal vide om Verdensmålene i Danmark og globalt.

 • DR klimafakta
  Klimaet lige nu: Kloden bliver varmere, havene stiger, isen smelter. Her finder du de vigtigste tal og fakta til at forstå, hvorfor vores klode bliver varmere, og hvor langt vi er med at bremse opvarmningen.
 • TÆNK – Bæredygtighed

  Hvordan holder du en mere bæredygtig ferie – og kan du få et mere bæredygtigt tøjforbrug? Vi arbejder for, at det bæredygtige valg, skal være det lette valg. Og på at synliggøre de bæredygtige valgmuligheder ved at informere, teste og rådgive, så flere engagerer sig, får viden og kompetencer og kan foretage et trygt valg. Dyk ned i vores indhold om bæredygtighed her. Eksempel – Så meget påvirker dit internetforbrug klimaet…

 • Verdensmål – Danmarks officielle side
  VERDENS VIGTIGSTE PLAN – De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. På verdensmål.org kan du følge med i, hvordan Danmark og danskerne arbejder med målene. Du finder også materialer og idéer til, hvordan du selv kan bruge Verdensmålene i din hverdag, både som privatperson og i arbejdslivet i din virksomhed, organisation eller kommune. Siden er drevet af Verdens Bedste Nyheder.

 verdensmål i bibliotekerne

 • Bæredygtig litteratur
  Bøger om Verdensmålene og bæredygtig udvikling (Herning).

   

 • Design Thinking for Libraries
  The Public Libraries in Aarhus (Denmark) and Chicago (USA), with funding from the Gates Foundation, created the Design Thinking for Libraries toolkit to introduce a way of working that will help you understand the needs of your patrons and engage your communities like never before. We understand that the challenges facing librarians are real, complex and varied. As such, they require new perspectives, new tools and new approaches. Design Thinking allows us to work together to discover what our communities want and experiment to create services, programs and processes to meet their changing needs. This toolkit serves as an introduction.

   

 • EBLIDA – European Report on Sustainable Development Goals and Libraries
  Den europæiske biblioteksforening, EBLIDA, har udgivet to rapporter under titlen ”Sustainable Development Goals and Libraries”. Den første rapport fra 2020 linker de 17 verdensmål til bibliotekernes indsatser på det pågældende område. Rapport nr 2 fra 2022 (i samarbejde med nationalbiblioteket i Riga) giver et mere konkret billede af hvordan SDG biblioteksaktiviteter er organiseret i Europa og en understregning af, at der er stor forskel på tværs af lande, når vi taler om verdensmål og bibliotekernes arbejde med denne agenda.

 • Herning Bibliotekerne

  Hvordan passer vi bedre på klimaet og hinanden? Hvordan mindsker vi fattigdom i verden og sikrer kvalitetsuddannelse til alle? Disse spørgsmål og mange flere har vi på Herning Bibliotekerne sat på dagsordenen, og vi ønsker at belyse dem fra mange forskellige vinkler – via foredrag, arrangementer, tips til litteratur og meget mere. Følg med her og få ny viden om FN’s verdensmål og inspiration til et mere bæredygtigt liv i hverdagen. 

 

 • Projekter med støtte fra udviklingspuljen

  Verdensmål i UGE 17 – lokal samskabelse: Tønder Bibliotek, Esbjerg Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Middelfart Bibliotek. M.fl. Naturdannelse med børn og familier – et modningsprojekt: Aarhus Bibliotekerne. LÆR – FORSTÅ – GRO: 2030 – skove i Frederikssund: Frederikssund Bibliotekerne. Klokkerholm i verdensklasse: Brønderslev Bibliotek.
   

 • Sammen om Verdensmål                                                                                                                    I dette projekt samarbejder Tænketanken Fremtidens Biblioteker med folkebiblioteker i otte kommuner om at inddrage borgere i lokale fællesskaber. Vi har især fokus på borgere, der har rundet 60 år, da der allerede er mange gode tiltag for børn og unge. Mere konkret skal projektet styrke bibliotekerne i at engagere og involvere målgruppen 60+ i verdensmålsarbejdet ved at facilitere lokale handlefællesskaber omkring FN´s verdensmål.

   

 • SDG Storytelling – IFLA
  The Libraries and the Sustainable Development Goals (SDGs) – a storytelling manual is a guide for librarians and library advocates to support you in your advocacy efforts. The Library Map of the World (LMW) team have compiled some tips and useful information to help you write compelling stories about your library activities, projects and programmes, and their impact on communities.

   

 • Silkeborg Bibliotekerne
  Hvordan passer vi bedre på naturen? Hvordan forhindre vi, at klimaforandringerne løber løbsk? Hvordan skaber vi et bæredygigt samfund? FNs 17 verdensmål sætter kursen mod en mere bæredygtig fremtid for os alle. Men hvis vi skal i mål i 2030, kræver det, at alle er med. Derfor er Silkeborg Bibliotekerne gået ind i kampen for verdensmål og en bedre fremtid. For at oplyse, aktivere og skabe løsninger sammen med borgerne. Her på siden kan du læse mere om verdensmål, bibliotekets aktiviteter og hvad vi selv vil gøre for at være mere bæredygtige.

 • Svendborg Bibliotek
  Svendborg Biblioteks strategi for bæredygtighed: Svendborg Bibliotek vil sammen med Svendborg Kommune og andre relevante aktører være en aktiv medspiller og tage del i arbejdet for en mere bæredygtig verden. Arbejdet for bæredygtig udvikling skal afspejles i vores virke og aktiviteter rettet såvel udad mod borgerne som indad mod vores organisation.

 • Vejle Bibliotekerne
  Inspirationsside om klima og FN verdensmålene for bæredygtig udvikling. Med fokus på danske og lokale emner.

 • Verdensrummet – Aarhus Bibliotekerne

  Her finder du Aarhus Bibliotekernes aktiviteter omkring Verdensmål. Biblioteket er en bæredygtig deleplatform med fri og lige adgang til viden, kultur, debat, inspiration, fællesskaber og handlekraft – alt hvad vi skal bruge for at skabe fælles handling for en bæredygtig fremtid.

Webinarer og events

 • Bliv en del af samtalen

  Som en del af at være et samlingspunkt for den grønne omstilling i Danmark inviterer Læderstræde 20 løbende til events. De vil samle forandringsaktører, beslutningstagere og interesserede på tværs af klima og bæredygtighed. Formatet vil være en blanding af oplæg, dialog og debat.

 • Børnefolkemødet
  Herning Bibliotekerne og Center for Børn og Læring har, sammen med en lang række samarbejdspartnere, skabt et program, som vi håber, I vil finde interessant. Ligesom de foregående år, fokuserer Børnefolkemødets program på to udvalgte verdensmål. I 2022 er disse valgt: 

  • Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel 
  • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 
 • Grønne Talks

  Gennem en række talks zoomer DeltagerDanmark ind, i samarbejde med nationale og internationale tankeledere, på forvaltningsinnovation, fællesskabsorganisering, og hvorfor klimaomstilling kalder på gennemgribende systemforandringer.

 • Klimafolkemødet
  Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september. Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Årets tema er ‘Klimahandling sammen’

   

 • Verdens Bedste Løsninger LIVE
  Hvert år afholder DB2030 en faglig festival for grønne NGOere og biblioteksansatte, i samarbejde med Ballerup Bibliotekerne, DB, BCF og FKI. Årets tema er “Unge”. Hvert andet år afholder Ballerup Bibliotekerne i samarbejde med Ballerup Kommune verdensmålsfestival for alle borgere. De år hvor dette ikke afholdes udbydes festivallen som satellit. 

 • Verdensmål online
  Forbundet Kultur og Information og DB2030 inviterer til Verdensmål Online. Alle webinarer er gratis og åbne for alle biblioteksansatte.