uge17

De Danske Biblioteker sætter fokus på verdensmålene i UGE17
– vil i være med? vi Starter op den 22. november…

Invitation til konference

Konference for biblioteker og alle med interesse for verdensmål, partnerskaber og samskabelse

Vi vil alle det samme – en bæredygtig fremtid. Og vi ser det som et styrket afsæt at gå hånd i hånd i partnerskab for handling.

Derfor afholder vi en fælles konference og temadag i Middelfart den 22. november, hvor tre verdensmålsprojekter deler erfaringer og idéer, som kan understøtte det arbejde, mange biblioteker allerede har sat i gang eller er på vej med.

INSPIRATION OG ERFARINGER

Det landsdækkende projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL og Tænketanken Fremtidens Biblioteker samarbejder med 28 biblioteker om at skabe og drive lokale og trivselsfremmende fællesskaber omkring FN´s verdensmål. Projektet støtter også bibliotekerne i at blive agenter for bæredygtighed, så de griber og handler på de idéer, borgerne kommer med. Derfor indleder vi dagen med et blik på, hvad projektdeltagerne har fået ud af at være med. Projekterfaringer og gode råd er desuden samlet i en helt ny faghåndbog, som lanceres på konferencen.

Efter frokost sætter hovedtaler og klimapsykolog Solveig Roepstorff ord på det klimaubehag, klimakrisen har medført hos mange. I oplægget vil hun med psykologisk forskning og viden i hånden forklare, hvorfor mange af os, trods gode intentioner, fortsætter vores liv, som om intet var hændt. Hun kommer også med bud på, hvordan vi kan trodse handlingslammelsen og gøre en forskel i forhold til klimakrisen.

UGE17 – lokalt og nationalt

Når vi arbejder sammen om verdensmålene, kan vi skabe folkelig forankring og folkeoplyse om bæredygtig udvikling på bibliotekerne. Derfor forpligter ikke kun et, men hele to projekter sig på at sætte fokus på verdensmålene i UGE17. Tønder, Esbjerg, Nyborg og Middelfart fik en bevillig af SLSK til deres udgave af et UGE17 projekt, mens Danmarks Biblioteksforening ved hjælp af en bevilling på finansloven skal udvikle nye debat- og arrangementsformer. Heraf fødtes idéen om en national fokusuge på de 17 verdensmål i UGE17.

Konferencen er en oplagt mulighed for at indgå partnerskaber for handling på tværs af projekter og på tværs af landet. I forpligter jer ikke på at deltage i projekter eller partnerskaber, når I deltager i konferencen, men vi håber at møde en masse biblioteksfolk, som overvejer om I skal begynde at sætte endnu mere fokus på verdens vigtigste plan, nemlig FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i partnerskab med biblioteker på tværs af hele Danmark.

PRAKTISK

Du skal selv medbringe din kop til kaffe, drikkedunk til vand samt en aflagt t-shirt.

Da der er et begrænset antal pladser, gælder først til mølle-princippet. Deltagerpris er 150 kr. og inkluderer fuld forplejning hele dagen. Du kan tilmelde dig via linket her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/6ocw5cex85

Sted: Middelfart Kultur & Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart. Konferencen afvikles i Middelfartsalen på 1. sal.

Vi glæder os til at se jer til en spændende og lærerig dag i verdensmålenes tegn!

Hvad er UGE17?

UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Hvem kan være med?

Alle biblioteker kan være med. Tilmeld jer som UGE17 Bibliotek, og modtag informationer om UGE17 kampagnen i takt med projektet udvikles. 

Hvad får det enkelte biblioteket ud af at være med?

Materialer, idékatalog, mulighed for at bringe lokale initiativer i spil og fokus på bibliotekernes rolle i formidlingen af viden og oplysning om det hotteste emne frem mod 2030, nemlig BÆREDYGTIGHED på alle niveauer.

Hvorfor en fælles uge?

En fælles kampagneuge kan være med til at eskalere tiltaget op og dermed kommer budskabet ud til flere borgere i hele Danmark. Vi vil være med til at sætte dagsorden for hvad der bliver talt om. Mediedækning, samarbejdspartnere og fysiske materialer vil være nemt at gå til.

Er det kun i år?

Det vil være et tilbagevendende årligt koncept i uge 17.

Hvem står for UGE17?

DB2030 har nedsat en projektgruppe der består af Pia Damsgaard (Projektleder)/Herning Bibliotekerne, Helene Bruhn Schwartzman/Aarhus Bibliotekerne, Jes Folden Hyldig/Aalborg Bibliotekerne og Thomas Sture Rasmussen/DB2030. Projektgruppen vil koordinere indsatserne i UGE17 og bl.a. udarbejde markedsføringsmaterialer, et aktivitetskit m.m. til de deltagende biblioteker.

Ballerup og Rudersdal Bibliotekerne er med som samarbejdspartnere. UGE17/DB2030 samarbejder også konkret med Esbjerg, Tønder, Middelfart og Nyborg Biblioteker omkring lokal samskabelse i uge 17. CONCITO er videnspartner og indtil videre har vi aftalt samarbejde med DeltagerDanmark, DR m.fl. 

Vil i være UGE17 bibliotek?

Som UGE17 bibliotek forpligter i jer til at sætte fokus på verdensmålene i uge 17.

Følgende har indtil videre meldt sig som UGE17 biblioteker:

Allerød, Ballerup, Brønderslev, Dragør, Esbjerg, Fredensborg, Fredericia, Frederikshavn, Frederikssund, Furesø, Faaborg-Midtfyn, Gilleleje, Gladsaxe, Glostrup, Guldborgsund, Herning, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Ikast-Brande, Ishøj, Kolding, Køge, Langeland, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Norddjurs, Nyborg, Næstved, Randers, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Silkeborg, Skive, Struer, Svendborg, Tønder, Tårnby, Vejle, Viborg, Aalborg og Aarhus.

I kan melde jer ved at skrive til Pia på bibpda@herning.dk

Vi vil løbende fortælle om UGE17 initiativerne her på DB2030.dk og facebooksiden…

LOGO til UGE17 tilgængeligt på Bibliotekernes Temasamarbejde, klik her.