uge17

De Danske Biblioteker sætter fokus på verdensmålene i UGE17
– vil i være med?

Hvad er UGE17?

UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Hvem kan være med?

Alle biblioteker kan være med. Tilmeld jer som UGE17 Bibliotek, og modtag informationer om UGE17 kampagnen i takt med projektet udvikles. 

Hvad får det enkelte biblioteket ud af at være med?

Materialer, idékatalog, mulighed for at bringe lokale initiativer i spil og fokus på bibliotekernes rolle i formidlingen af viden og oplysning om det hotteste emne frem mod 2030, nemlig BÆREDYGTIGHED på alle niveauer.

Hvorfor en fælles uge?

En fælles kampagneuge kan være med til at eskalere tiltaget op og dermed kommer budskabet ud til flere borgere i hele Danmark. Vi vil være med til at sætte dagsorden for hvad der bliver talt om. Mediedækning, samarbejdspartnere og fysiske materialer vil være nemt at gå til.

Er det kun i år?

Det vil være et tilbagevendende årligt koncept i uge 17.

Hvem står for UGE17?

DB2030 har nedsat en projektgruppe der består af Pia Damsgaard (Projektleder)/Herning Bibliotekerne, Helene Bruhn Schwartzman/Aarhus Bibliotekerne, Jes Folden Hyldig/Aalborg Bibliotekerne og Thomas Sture Rasmussen/DB2030. Projektgruppen vil koordinere indsatserne i UGE17 og bl.a. udarbejde markedsføringsmaterialer, et aktivitetskit m.m. til de deltagende biblioteker.

Ballerup og Rudersdal Bibliotekerne er med som samarbejdspartnere. UGE17/DB2030 samarbejder også konkret med Esbjerg, Tønder, Middelfart og Nyborg Biblioteker omkring lokal samskabelse i uge 17. CONCITO er videnspartner og indtil videre har vi aftalt samarbejde med DeltagerDanmark, DR m.fl. 

Vil i være UGE17 bibliotek?

Som UGE17 bibliotek forpligter i jer til at sætte fokus på verdensmålene i uge 17.

Følgende har indtil videre meldt sig som UGE17 biblioteker:

Ballerup, Esbjerg, Fredensborg, Fredericia, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herning, Hillerød, Horsens, Hørsholm, Ikast-Brande, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Nyborg, Silkeborg, Struer, Svendborg, Tønder, Viborg, Aalborg og Aarhus.

I kan melde jer ved at skrive til Pia på bibpda@herning.dk

Vi vil løbende fortælle om UGE17 initiativerne her på DB2030.dk og facebooksiden…