Webinarer

Webinarer

Webinarrækken “Verdensmål Online” er en del af kompetence- og inspirationsdelen af DB2030’s ambassadørforløb. Webinarerne understøtter løbende medarbejderne med den nyeste viden indenfor relevante temaer. Webinarerne afholdes og faciliteres i et samarbejde mellem DM, Chora 2030 og DB2030 – og kan enten ses her på siden eller på DB2030’s YouTube kanal. 

VERDENSMÅL  ONLINE

Aktivisme – når formidlingen taget stilling
Verdensmål og Design Thinking med et bæredygtigt lag
Verdensmål og psykologiske faktorer
Biblioteket som platform for unge stemmer

Næste webinar:

2. Maj: Sådan kan du som leder omstille til en mere bæredygtig organisation

På dette webinar får du indblik i, hvordan du som leder i en kulturinstitution kan arbejde med at gøre organisationen mere bæredygtig.

Du får blandt andet belyst, hvordan du kan få redskaber til at arbejde struktureret og helhedsorienteret med bæredygtighed. Du får indblik i, hvordan du inddrager medarbejderne i processen og sikrer, at der er etableres en fælles forståelse i organisationen for nødvendigheden af den bæredygtige bevægelse, og du hører om erfaringerne om, hvordan man som kulturinstitutioner kan række ud og indgå partnerskaber.

AKTIVISME – NÅR FORMIDLINGEN TAGER STILLING

Bliv klogere på begrebet aktivisme, når DM inviterer til et webinar i rækken Verdensmål Online, og hør om erfaringer med nye formidlingsformer og aktivisme fra et bibliotek og et kulturhus.

Del 1: Ph.d.-studerende Anne-Sofie Elbrønd Nissen fortæller om aktivisme og neutralitet. Anne-Sofie tager med udgangspunkt i tanken om biblioteket som mødested fat i begreberne om aktivisme og neutralitet, og sætter dem ind i en skandinavisk kontekst. Der trækkes linjer mellem dansk, norsk og svensk biblioteksarbejde.

Del 2: Henriette Mathilde Bachmann fra Kulturhuset Islands Brygge fortæller om arbejdet med natur, klima og forandring og samarbejdet med aktivistiske grupper.

Del 3: Ditte Marie Nesdam-Madsen fra Albertslund Bibliotek om bibliotekets samarbejde med Glostrup Bibliotek i deres projekt med litterære folkehøringer.

VERDENSMÅL OG DESIGN THINKING MED ET BÆREDYGTIGT LAG

Bliv klogere på hvordan du tænker bæredygtighed ind i din designudvikling og hør om det nye værktøj Design Quest. v/Helene Bruhn Schvartzman

VERDENSMÅL OG PSYKOLOGISKE FAKTORER

Bliv klogere på, hvordan bibliotekerne kan arbejde med verdensmålene og de psykologiske faktorer som trivsel, motivation og adfærd. v/Simon Elsborg Nygaard, cand.psych. og ph.d. i bæredygtighedspsykologi.

På vej Biblioteket som platform for unge stemmer – afholdt, kommer snart her på siden. 

Mange unge er optagede af klima og bæredygtighed men har svært ved at finde et lokalt rum og fællesskab at agere og komme til udtryk i. Det behov kan lokale kulturinstitutioner som biblioteker måske være med til at dække. Men hvordan gør man? Og hvordan oplever og bruger de unge selv biblioteket? Det er temaet i dette webinar i rækken ”Verdensmål Online”, der hovedsageligt er målrettet biblioteksansatte, der arbejder med eller er nysgerrige på formidlingen af FN’s verdensmål.

Tidligere afholdt i efteråret 2023 (ikke optaget):

  • Mød de potentielle samarbejdspartnere
  • UGE17 Kick-off, mød samarbejdspartnerne
  • Den bæredygtige forbruger med Forbrugerrådet TÆNK
  • UGE17 kick-off for folkeoplysningen.