Kompetence­udvikling

At skabe folkelig forankring gennem bibliotekerne

Folketinget har i årene 2022-23 afsat midler bl.a. til kompetenceudvikling af biblioteksansatte. Der forberedes pt et forløb i efteråret for certificeringsbibliotekerne m.fl., i foråret/efteråret 2023 udbydes det til resten af landets biblioteker. Hertil kommer et kompetencespor for ledere. Tovholder: Thomas Sture Rasmussen, tsr@db.dk

Netværket DB2030 har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helene Bruhn Schvartzman, Thomas Sture Rasmussen, Pia Damsgaard og Anette Lerche, der løbende udvikler et kompetenceudviklingsforløb til bibliotekerne, der kan skabe et fælles fokus på arbejdet med verdensmål. Tovholder: Anette Lerche al@kulturoginformation.dk

Målet er at skabe viden, engagement og redskaber til arbejdet med verdensmål i bibliotekerne samt at bidrage til videndeling og samarbejde. Der har tidligere bl.a. været afholdt webinarer, inspirationsdag i Herning og vidensfestival i Ballerup.

Tidligere forløb:

INSPIRATIONSDAG: Formidling af FN’s verdensmål – hvordan kommer du i gang?Den 23. marts slår Herning Bibliotekerne dørene op til en fælles inspirationsdag, hvor vi sammen kan blive klogere på verdensmålene og særligt på, hvordan vi i praksis kommer i gang med at formidle de vigtige budskaber. Vi inviterer til at samles om konkrete erfaringer og gode ideer. Program.

Verdensmål og Citizen Science (FKI)
Få indblik i, hvad Citizen Science går ud på, hvordan det kan anvendes som arbejdsmetode i verdensmålsprojekter, og hvordan man som folkebibliotek kan tage del.

Verdensmål og Design Thinking med et bæredygtigt lag (FKI)
Bliv klogere på hvordan du tænker bæredygtighed ind i din designudvikling og hør om det nye værktøj Design Quest.

Verdensmål og psykologiske faktorer (FKI)
Bliv klogere på, hvordan bibliotekerne kan arbejde med verdensmålene og de psykologiske faktorer som trivsel, motivation og adfærd.

Der arbejdes på at gøre alle webinarerne tilgængelige inddelt i temaer via FKIs hjemmeside.