Kompetence­udvikling

At skabe folkelig forankring gennem bibliotekerne

DB2030 arrangerer i samarbejde med Forbundet Kultur og Information en række gratis, kompetencegivende arrangementer for biblioteksansatte, der ønsker at arbejde med FN’s verdensmål.

Du kan tilmelde dig de første tre moduler som ligger i maj og juni 2021. Det er valgfrit hvor mange moduler man deltager i.

Modulerne består af en række korte oplæg, hvor du som deltager lytter, hvorefter der afsluttes med frivilligt netværk, sparring og videndeling i breakout-rooms.

Modul 1: deltagelse, partnerskaber og målgrupper
19. maj 2021
Få redskaber til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmålene via partnerskaber og frivillige, og få viden om, hvordan du aktiverer unge og ældre.
Mere information samt tilmelding til kurset

Modul 2: ligestilling og ulighed
9. juni 2021
Få inspiration til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene, og 10: reducer ulighed.
Mere information samt tilmelding til kurset

Modul 3: forbrug og biodiversitet
23. juni 2021
Få inspiration og værktøjer til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion samt verdensmål 15: livet på land, herunder standsning af tab af biodiversitet.
Mere information samt tilmelding til kurset

DB2030 har nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Helene Bruhn Schvartzman, Thomas Sture Rasmussen, Pia Damsgaard og Anette Lerche, der til næste møde kommer med:

  • Oplæg til afdækning af kompetencebehov i bibliotekerne, samt hvordan ”verdensmålsorganisationerne” kan inddrages som ressourcer og drage nytte af borgerinvolveringen.
  • Oplæg til webinar/workshops.
  • Oplæg til et mere formelt kompetenceudviklingsforløb i bibliotekerne, men hvor der skabes et fælles fokus.

Arbejdsgruppen lægger op til, at webinarerne starter i februar 2021, og at processen forud bliver åben og inddragende via DB2030 på Facebook.

  • Mål: At skabe viden, engagement og redskaber til arbejdet med verdensmål i bibliotekerne samt at bidrage til videndeling og samarbejde.
  • Produkt: 4-6 webinarer om verdensmål med fokus på redskaber og temaer. Formen er planlagt til 45 minutters webinar og 15 minutters debat/refleksionsrum, der deles op i et ledelses- og et medarbejderrum.

Oplæg kan ses her: Oplæg fra arbejdsgruppe – Webinarer om verdensmål