Kompetence­udvikling

folkelig forankring gennem bibliotekeR

DB2030 udbyder ambassadørforløb til biblioteksansatte over hele landet. Det betyder at der ude lokalt er personale med kompetencer inden for arbejdet med verdensmål, klima og bæredygtig omstilling, ud fra grundelementerne hentet fra certificeringen:

– Videndeling, Aktiv deltagelse i netværk og Fokus på borgerrettede handlefællesskaber.

Der er nu 70+ ambassadører fordelt på 39 biblioteker. Forløbet bliver gentaget til foråret 2024. Forhåndstilmelding på tsr@db.dk .

VÆR MED – BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

Ambassadørforløbet

Forløbet består af to moduler (beskrevet herunder) og løbende kompetenceudvikling via webinarer, vidensdeling og deltagelse i konferencer, folkemøder, m.m.

Modul 1: Bibliotekerne og verdensmålene

Introduktion til verdensmålene, status på bibliotekernes indsatser, om certificeringen og best-practice eksempler. V/Kristine Fjord Tolborg/Chora 2023 og Thomas Sture Rasmussen/verdensmålskoordinator i DB2030/Danmarks Biblioteksforening.

Modul 2: Handlefællesskaber og netværk Bliv klogere på at styrke den folkelige deltagelse i den bæredygtige omstilling og få konkrete værktøjer der inviterer til håb, fællesskab og handling på biblioteket. v/DeltagerDanmark.

Forløbet er støttet af Kulturministeriet og er lavet i samarbejde mellem Chora 2030, DB2030 og DeltagerDanmark. For yderligere information skriv til Thomas Sture Rasmussen på: tsr@db.dk

Udvikling af nye spor

Sideløbende arbejder vi med at udvikle andre kompetenceforløb, bl.a. en Masterclass i Futures Literacy, kombineret med guidet fælleslæsning – sammen med Institut for Fremtidsforskning. Futures Literacy fra UNESCO.

Verdensmål online – webinarer

Webinarerne afholdes i et samarbejde mellem DB2030, Chora 2030 og DM. Og afvikles på DMs platforme. Webinarerne finder du her…

Hvordan kommer man i gang lokalt?

Der er flere muligheder for at komme i gang, man kan få besøg af en ambassadør, DB2030 v/Thomas fysisk eller online. Eller man kan som første skridt tilmelde sig UGE17 og/eller certificeringen, hvor der videndeles løbende.

Ambassadør for verdensmål på bibliotekerne

De 70+ ambassadører er fordelt på følgende biblioteker: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brønderslev, Esbjerg, Farvskov, Fredensborg, Fredericia, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Halsnæs, Helsingør, Herning, Hjørring, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Randers, Roskilde, Rudersdal, SDU, Silkeborg, Solrød, Svendborg, Tårnby, Vejle, Vesthimmerland, VIA University College, Ærø, Aalborg og Aarhus.