Kompetence­udvikling

AT skabe folkelig forankring gennem bibliotekerne

Bibliotekernes Verdensmålsseminarer

Så er der igen mulighed for at sende medarbejdere på kompetenceforløb, så de kan blive en del af bibliotekernes verdensmålsambassadørkorps. 

Forløbet består af:

Bibliotekerne og verdensmålene

Introduktion til verdensmålene, status på bibliotekernes indsatser, om certificeringen og best-practice eksempler. V/Kristine Fjord Tolborg/Chora 2023 og Thomas Sture Rasmussen/verdensmålskoordinator i DB2030/Danmarks Biblioteksforening. 

Onlinedag den 7. november kl. 9-12 for alle deltagere.

Handlefællesskaber og netværk

Bliv klogere på at styrke den folkelige deltagelse i den bæredygtige omstilling og få konkrete værktøjer der inviterer til håb, fællesskab og handling på biblioteket. v/DeltagerDanmark.

En af følgende dage:
15. november. Kl. 10-16 (kaffe fra 9.30). Posthuset i Ballerup.
20. november. Kl. 10-16 (kaffe fra 9.30). Kolding Bibliotek.
5. december. Kl. 10-16 (kaffe fra 9.30). Herning Bibliotek.

Pris 1.000 kr. pr. deltager.

Forløbet er støttet af Kulturministeriet og er lavet i samarbejde mellem Chora 2030, DB2030 og DeltagerDanmark.

For tilmelding til ambassadørforløbet og evt. yderligere information skriv til Thomas Sture Rasmussen på: tsr@db.dk

Frist for tilmelding er 15. oktober.

Onlinedag og seminar suppleres af en webinarrække – Verdensmål online 

Bl.a. med fokus på eksterne ressourcer, den bæredygtige forbruger, biblioteker og aktivisme, unge stemmer, DK2020 og klimahandleplaner, m.m.

Første webinar afholdes onsdag den 5. okt. 9-11.30. “Mød de potentielle samarbejdspartnere.”

Webinarrækken afholdes i et samarbejde mellem DB2030, Chora 2030, Sammen om Verdensmål og Forbundet Kultur og Information/DM.

Udvikling af nye spor

Sideløbende arbejder vi med at udvikle andre former kompetenceforløb, bl.a. en Masterclass i Futures Literacy, kombineret med guidet fælleslæsning – sammen med Institut for Fremtidsforskning. Futures Literacy fra UNESCO.

Ambassadør for verdensmål på bibliotekerne

Vi er nu 40 ambassadører fordelt på følgende biblioteker: Ballerup, Esbjerg, Farvskov, Fredensborg, Fredericia, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Lemvig, Randers, Roskilde, Rudersdal, SDU, Silkeborg, Svendborg, Tårnby,  Ærø, Aalborg og Aarhus. 

At være ambassadør for verdensmålene på bibliotekerne betyder, at de nu har et særligt blik for at arbejde videre med grundelementerne hentet fra certificeringen:

– Videndeling med andre, Aktiv deltagelse i netværk, Deltagelse i kompetenceudvikling og Fokus på handlefællesskaber med borgerne.

Det første hold ambassadører

 

De repræsenterer 10 biblioteker fordelt over hele landet.

Med udgangspunkt i den erfaring som er oparbejdet i forbindelse med certificeringen og Sammen om Verdensmål, gennemgik de først et forløb omkring Bæredygtigprincipperne og The Naturel Step V/Emerging Earth, Workshop med opsamling af best-practice og endelig deltagelse på BCFs årsmøde, hvor de faciliterede dialogspor for alle deltagerne.

Andet hold ambassadører

Her kom yderligere 13 biblioteker med. Forløbet bestod af et internat i Svendborg, med praksis besøg på Svendborg Bibliotek. Efterfølgende deltog flere på Klimafolkemødet 2023 i Middelfart.

Hvordan kommer man i gang lokalt?
Der er flere muligheder for at komme i gang, man kan få besøg af en ambassadør, DB2030 v/Thomas fysisk eller online. Eller man kan som første skridt tilmelde sig UGE17 og/eller certificeringen, hvor der videndeles løbende. 

Frikøb
Under certificeringen er der mulighed for at man kan få workshops ud primært for biblioteker, der endnu ikke er gået i gang eller som først lige er startet. Chora 2030 står frikøb til i alt 10 workshops. Skriv til Kristine, hvis du gerne vil have besøg på dit bibliotek. kristine@chora2030.dk

Få “besøg” af DB2030
Har i brug for hjælp til at komme i gang eller til at komme videre? Det kan både være strategisk i forhold til kommunen, organisationen eller mulige samarbejdspartnere. Vi kan starte med et online møde og se på hvad der kunne være brug for – lige fra sparring til inspirationsoplæg for ledelse, medarbejdere eller andet. Kontakt Thomas: tsr@db.dk

 

Webinarer:

Verdensmål og Citizen Science (FKI)
Få indblik i, hvad Citizen Science går ud på, hvordan det kan anvendes som arbejdsmetode i verdensmålsprojekter, og hvordan man som folkebibliotek kan tage del.

Verdensmål og Design Thinking med et bæredygtigt lag (FKI)
Bliv klogere på hvordan du tænker bæredygtighed ind i din designudvikling og hør om det nye værktøj Design Quest.

Verdensmål og psykologiske faktorer (FKI)
Bliv klogere på, hvordan bibliotekerne kan arbejde med verdensmålene og de psykologiske faktorer som trivsel, motivation og adfærd.