Kompetence­udvikling

At skabe folkelig forankring gennem bibliotekerne

Det Grønne Akademi inviterer deltagere på tværs af biblioteker, kulturhuse og kommunale forvaltninger til et kursus om klima, verdensmål og folkelig forankring gennem handlingsfællesskaber. Se mere her.

*****

Netværket DB2030 har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helene Bruhn Schvartzman, Thomas Sture Rasmussen, Pia Damsgaard og Anette Lerche, der har udviklet et kompetenceudviklingsforløb til bibliotekerne, der kan skabe et fælles fokus på arbejdet med verdensmål.

Målet er at skabe viden, engagement og redskaber til arbejdet med verdensmål i bibliotekerne samt at bidrage til videndeling og samarbejde. Der er foreløbig planlagt tre webinarer, der afvikles i løbet af 2021.

Introduktion til de tre webinarer
DB2030-netværket har en vision om at skabe folkelig forankring omkring FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Den arbejder vi netværket DB2030, på at kompetenceudvikle biblioteksansatte til at kunne påtage sig opgaven med at skabe denne folkelige forankring.

Nogle biblioteker er allerede langt og arbejder målrettet med området. Andre er på vej, og vores ambition er, at folkebibliotekerne i landets kommuner skal blive et sted, hvor borgerne får viden og inspiration om FN’s verdensmål og ikke mindst mulighed for selv at handle og indgå i fællesskaber.

Forløbet er gratis for deltagerne – og tanken er, at vi samler viden fra organisationer og aktører og via bibliotekerne bringer inspirationen ud til borgere i alle landets kommuner tilpasset deres lokale forhold.

Der er foreløbigt planlagt tre online moduler i 2021:

Modul 1 har fokus på målgrupper, partnerskaber og handlefællesskaber
Modul 2 har fokus på at udbrede kendskab til ulighed og ligestilling
Modul 3 har fokus på forbrug og biodiversitet