Kompetence­udvikling

AT skabe folkelig forankring gennem bibliotekerne

 

Bibliotekernes Verdensmålsseminarer

Der er nu 70+ ambassadører fordelt på 39 biblioteker. Forløbet bliver gentaget til foråret. Forhåndstilmelding på tsr@db.dk

At være ambassadør for verdensmålene på bibliotekerne betyder, at man nu har et særligt blik for at arbejde videre med grundelementerne hentet fra certificeringen:

– Videndeling med andre, Aktiv deltagelse i netværk og Fokus på handlefællesskaber med borgerne.

Bibliotekerne og verdensmålene Introduktion til verdensmålene, status på bibliotekernes indsatser, om certificeringen og best-practice eksempler. V/Kristine Fjord Tolborg/Chora 2023 og Thomas Sture Rasmussen/verdensmålskoordinator i DB2030/Danmarks Biblioteksforening. 

Handlefællesskaber og netværk Bliv klogere på at styrke den folkelige deltagelse i den bæredygtige omstilling og få konkrete værktøjer der inviterer til håb, fællesskab og handling på biblioteket. v/DeltagerDanmark.

Forløbet er støttet af Kulturministeriet og er lavet i samarbejde mellem Chora 2030, DB2030 og DeltagerDanmark. For yderligere information skriv til Thomas Sture Rasmussen på: tsr@db.dk

Udvikling af nye spor

Sideløbende arbejder vi med at udvikle andre kompetenceforløb, bl.a. en Masterclass i Futures Literacy, kombineret med guidet fælleslæsning – sammen med Institut for Fremtidsforskning. Futures Literacy fra UNESCO.

Verdensmål online – webinarer

17 januar, 9-11: Aktivisme – når formidlingen tager stilling – husk tilmelding. 

Bliv klogere på begrebet aktivisme, når DM inviterer til et webinar i rækken Verdensmål Online, og hør om erfaringer med nye formidlingsformer og aktivisme fra et bibliotek og et kulturhus.

Februar: Unge stemmer.

Marts: Opdateret viden til UGE17. Status på DK2020/klimaalliancen, verdensmålene m.m.

April: UGE17, de sidste forberedelser.

Tidligere afholdt i efteråret 2023: “Mød de potentielle samarbejdspartnere”, UGE17 Kick-off, mød samarbejdspartnerne, Den bæredygtige forbruger med Forbrugerrådet TÆNK, UGE17 kick-off for folkeoplysningen. Webinarrækken afholdes i et samarbejde mellem DB2030, Chora 2030 og DM.

Tidligere webinarer der er optaget:

Verdensmål og Citizen Science (FKI)
Få indblik i, hvad Citizen Science går ud på, hvordan det kan anvendes som arbejdsmetode i verdensmålsprojekter, og hvordan man som folkebibliotek kan tage del.

Verdensmål og Design Thinking med et bæredygtigt lag (FKI)
Bliv klogere på hvordan du tænker bæredygtighed ind i din designudvikling og hør om det nye værktøj Design Quest.

Verdensmål og psykologiske faktorer (FKI)
Bliv klogere på, hvordan bibliotekerne kan arbejde med verdensmålene og de psykologiske faktorer som trivsel, motivation og adfærd.

 

Hvordan kommer man i gang lokalt?

Der er flere muligheder for at komme i gang, man kan få besøg af en ambassadør, DB2030 v/Thomas fysisk eller online. Eller man kan som første skridt tilmelde sig UGE17 og/eller certificeringen, hvor der videndeles løbende.

Frikøb

Under certificeringen er der mulighed for at man kan få workshops ud primært for biblioteker, der endnu ikke er gået i gang eller som først lige er startet. Chora 2030 står frikøb til i alt 10 workshops. Skriv til Kristine, hvis du gerne vil have besøg på dit bibliotek. kristine@chora2030.dk

 

Ambassadør for verdensmål på bibliotekerne

De 70 ambassadører er fordelt på følgende biblioteker: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brønderslev, Esbjerg, Farvskov, Fredensborg, Fredericia, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Halsnæs, Helsingør, Herning, Hjørring, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Randers, Roskilde, Rudersdal, SDU, Silkeborg, Solrød, Svendborg, Tårnby, Vejle, Vesthimmerland, VIA University College, Ærø, Aalborg og Aarhus.