Organisation

HVem er med og hvordan arbejder netværket DB2030

Der afholdes to årlige møder i DB2030 netværket, hvor der hver gang aftales et overordnet tema med fælles interesse, og det aftales hvem der skaber indhold i næste møde.

Danmarks Biblioteksforening faciliterer og indkalder møderne.
Alle medlemmer bidrager til sitet db2030.dk hvorfra vi kan dele fælles initiativer. Kontaktperson: Michel Steen-Hansen msh@db.dk

Der skabes et boble-netværk med mere biblioteksorienterede indsatser.
I første omgang tre, hvor alle kan søge om optag:

 • En kompetenceboble hvor Forbundet Kultur og Information har ansvaret for at koordinere de forskellige kompetenceprojekter.
  Kontaktperson: Anette Lerche al@kulturoginformation.dk
    

 • En certificeringsboble hvor CHORA 2030 udvikler og koordinerer en Verdensmålscertificering af biblioteker.
  Kontaktperson: Kristine Fjord Tolborg kristine@chora2030.dk
    

 • En ”Verdens Bedste Løsninger boble” hvor Ballerup Bibliotek har ansvaret for at koordinerer og udvikle konferencekonceptet.
  Kontaktperson: Thomas Sture Rasmussen tsr@balk.dk

På hvert møde drøftes hvilke nye medlemmer der skal inddrages i DB2030 netværket, samt hvem der skal optage dialogen med dem. Det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er et netværk for biblioteker, så derfor skal der være en balance mellem biblioteksmedlemmer og fra andre verdensmåls-aktører.

På længere sigt arbejdes på en struktur, der kan sikre ansættelse af en (deltids-)administrator, som kan forankre og udvikle fælles projekter og søge ekstern finansiering.

Man kan også deltage i DB2030 på Facebook

Medlemmer af netværket

 • Ballerup Bibliotek
 • Chora2030
 • CONCITO
 • Danmarks Biblioteksforening
 • DeltagerDanmark
 • DOKK1
 • Forbrugerådet TÆNK
 • Forbundet Kultur og Information
 • Globalt Fokus, Klimarådgiver
 • Herning Bibliotek
 • Kjellerup og Gjern Biblioteker
 • Mad og Miljø
 • Moos-Bjerre
 • Netværket Generation X & Glostrup Bibliotek
 • Rudersdal Bibliotek
 • SDU
 • Silkeborg Bibliotek
 • Sustainable Now
 • Svendborg Bibliotek
 • Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 • Vejle Bibliotekerne
 • Verdens Bedste Nyheder