Organisation

hvordan arbejder netværket DB2030

Der afholdes to årlige møder i DB2030 netværket, hvor der hver gang aftales et overordnet tema med fælles interesse, og det aftales hvem der skaber indhold i næste møde. 

Danmarks Biblioteksforening/DB2030 faciliterer og indkalder møderne.
Alle medlemmer bidrager til sitet db2030.dk hvorfra vi kan dele fælles initiativer. Tovholder:  Verdensmålskoordinator Thomas Sture Rasmussen tsr@db.dk

Der skabes et boble-netværk med mere biblioteksorienterede indsatser.
I første omgang tre, hvor alle kan søge om optag:

 • En kompetenceboble hvor Forbundet Kultur og Information har ansvaret for at koordinere de forskellige kompetenceprojekter.
  Kontaktperson: Anette Lerche al@kulturoginformation.dk
    

 • En certificeringsboble hvor CHORA 2030 udvikler og koordinerer en Verdensmålscertificering af biblioteker.
  Kontaktperson: Kristine Fjord Tolborg kristine@chora2030.dk
    

 • En ”Verdens Bedste Løsninger boble” hvor Ballerup Bibliotek/DB2030 har ansvaret for at koordinerer og udvikle konferencekonceptet.
  Kontaktperson: Thomas Sture Rasmussen tsr@db.dk

På hvert møde drøftes hvilke nye medlemmer der skal inddrages i DB2030 netværket, samt hvem der skal optage dialogen med dem. Det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er et netværk for biblioteker, så derfor skal der være en balance mellem biblioteksmedlemmer og andre verdensmåls-aktører.

Man kan også deltage i DB2030 på Facebook

Medlemmer af netværket

 • AOF
 • Ballerup Bibliotekerne
 • BibMedia
 • Chora 2030
 • CONCITO
 • Danmark for målene
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • DeltagerDanmark
 • Det Kgl. Akademi
 • Det Kgl. Bibliotek
 • DOKK1/Aarhus Bibliotekerne
 • Forbrugerådet TÆNK
 • Forbundet Kultur og Information
 • Fredensborg Bibliotekerne
 • Frederikshavn Bibliotek
 • Globalt Fokus, Klimarådgiver
 • Glostrup Bibliotek
 • Grønne Nabofællesskaber
 • Herning Bibliotekerne
 • Holbæk Bibliotek
 • Kjellerup og Gjern Biblioteker
 • Mad og Miljø
 • Moos-Bjerre
 • Randers Bibliotek
 • Rudersdal Bibliotekerne
 • SDU
 • Silkeborg Bibliotekerne
 • Sustainable Now
 • Svendborg Bibliotek
 • Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 • Tønder Kommunes Biblioteker
 • Ungdomsskoleforeningen
 • Vejle Bibliotekerne
 • Verdens Bedste Nyheder

I årene 2022-23 er flere at netværkets opgaver kommet på finansloven (jf. regeringens verdensmålsstrategi), bl.a. yderligere kompetenceudvikling, udvikling af nye debat- og arrangementsformer og udvidelse af certificeringen til endnu flere biblioteker.

Til varetagelse af bevillingen er Thomas Sture Rasmussen ansat som verdensmålskoordinator i DB. Kontakt: tsr@db.dk

Ud over deltagerne i netværker er der mange biblioteker der arbejder med verdensmål i en eller anden form, enten som aktive deltagere i konkrete verdensmålsprojekter eller via formidling og/eller engagement af borgere.

Folkebiblioteker der aktivt er med i et verdensmålsprojekt/formidler verdensmål.

Aabenraa Biblioteker, Aalborg Bibliotekerne, Aarhus Bibliotekerne, Ballerup Bibliotekerne, Brønderslev Bibliotek, Dragør Bibliotek, Esbjerg Biblioteker, Fredensborg Bibliotekerne, Frederikssund Bibliotekerne, Frederikshavn Bibliotek, Furesø bibliotekerne, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Gladsaxe Bibliotekerne, Guldborgsund Biblioteker, Hedensted Bibliotek , Herlev Bibliotek, Hillerød Bibliotekerne, Holbæk Bibliotek, Horsens Kommunes Biblioteker, Ikast-Brande Bibliotekerne, Kulturium Ishøj Bibliotek, Kjellerup og Gjern Biblioteker, Kolding Bibliotek, Middelfart Kultur & Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Næstved Bibliotekerne, Randers Bibliotek, Roskilde Bibliotekerne, Rudersdal Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Skanderborg Bibliotekerne, Solrød Bibliotek, Stevns Bibliotekerne, Svendborg Biblioteker, Tønder Kommunes Biblioteker, Tårnby Kommunebiblioteker, Vejle Bibliotekerne, Viborg Bibliotekerne, m.fl.

Forskningsbiblioteker der aktivt er med i et verdensmålsprojekt/formidler verdensmål.:

Det kgl. Akademi, Det Kgl. Bibliotek, DTU, SDU, m.fl.

Listen er ikke udtømmende, hvis du opdager at “i” ikke er kommet med, så skriv til Thomas på tsr@db.dk