Certificering

20 biblioteker landet over udvikler en fælles model for at fremme lokale aktiviteter og fællesskaber om bæredygtighed og skabe øget lokal handlekraft.

Det danske samfund står over for en omfattende grøn omstilling, som kræver bred folkelig opbakning og engagement. Derfor er der brug for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan styrke borgernes deltagelse og handlekraft.

20 danske biblioteker indgår i projektet som pilotbiblioteker og medskabere af en fælles model, der skal fremme udbredelsen af verdensmålene med bibliotekerne som platform. Modellen danner samtidig grundlag for en certificeringsordning, der gør det muligt for biblioteker at blive verdensmålscertificerede. Certificeringsprogrammet omhandler både formidling, inddragelse af borgere og lokalsamfund, og at biblioteket selv arbejder på at blive mere bæredygtigt. Første skridt er, at bibliotekerne udvikler en handleplan for deres indsats.

Første biblioteker certificeret

De 10 første biblioteker er nu blevet verdensmålscertificeret. Det drejer sig om Ballerup Bibliotekerne, Dragør Bibliotekerne, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Glostrup Bibliotek, Herning Bibliotekerne, Koldingbibliotekerne, Rudersdal Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Svendborg Bibliotek og Aarhus Bibliotekerne.

Udover at udarbejde 3-årige handleplaner for deres arbejde med verdensmålene har bibliotekerne også sat gang i en lang række aktiviteter: Fra byttemarkeder, borgermøder og debatarrangementer til bibliotekets egne tiltag som udlån af stofposer i stedet for plastikposer og indkøb af genbrugsdelecykler til personalet. Bibliotekerne samarbejder med skoler, lokale foreninger og ildsjæle om at involvere borgere og lokalsamfund i bæredygtige aktiviteter.

Eksempler fra bibliotekerne

Silkeborg Bibliotekerne: Genbrugsdesign og læselyst
I samarbejde med Gjern Skole og Gjern Borgerforening har Silkeborg Bibliotekerne været med til at skabe et projekt om læselyst og genbrugsdesign. Det har resulteret i otte bogbyttehuse bygget af 6. klasse på Gjern Skole. Det er små bogskabe placeret centrale steder i byen, hvor man kan tage en bog med hjem at læse og selv sætte bøger, man ikke længere bruger. Husene er bygget af gamle skabe og genbrugsmaterialer, som skolen blandt andet fik fra den lokale tømmerhandel. Sammen med biblioteket arbejdede eleverne med læselyst og lavede små kort til bogbyttehusene, hvor man kan skrive en læseanbefaling, som kan lægges i de bøger, man afleverer. Nu står eleverne for at vedligeholde husene og holde orden i dem.
Se bibliotekets opslag på Facebook.

Svendborg Bibliotek: Insektbuffet
I løbet af sommeren stillede Svendborg Bibliotek en blomsterpostkasse op ved hovedindgangen til biblioteket. Med et skilt på postkassen og via bibliotekets Facebook-side blev byens borgere opfordret til at bidrage med blomsterfrø fra deres egne haver, så den nyanlagte ”insektbuffet” ved biblioteket kunne blive endnu vildere. Det væltede ind med små poser med frø, og initiativet har været med til at skabe et fælles ejerskab til det grønne område og en masse lokale samtaler om vild natur og biodiversitet. Svendborgs vilde insektbuffet er et samarbejde mellem Naturama, Svendborg Musikskole, Danmarks Forsorgsmuseum, Haahrs Skole, HF & VUC FYN Svendborg og Svendborg Bibliotek om at skabe et grønt bælte i byen.
Se bibliotekets opslag på Facebook.

Ballerup Bibliotekerne: Æbledag med æblemosteri
Lige bag Skovlunde Kulturhus, som er del af Ballerup Bibliotekerne, ligger 12 byhaver, som de lokale borgere ganske gratis kan gøre brug af. Skovlunde Kulturhus har været en af initiativtagerne til byhaverne, og havefællesskabet drives nu af en frivilliggruppe. Omkring haverne foregår der også fælles arrangementer for hele lokalområdet. I efteråret afholdt Ballerup Bibliotekerne for eksempel æbledag ved Skovlunde Kulturhus, hvor borgernes medbragte æble blev lavet til æblemost, mens børnene kunne få læst æblehistorier, se æblefilm og tegne æbler.
Se bibliotekets opslag på Facebook.

Herning Bibliotekerne: Børnefolkemøde
På Herning Bibliotekerne har de nu for andet år afholdt Børnefolkemøde, hvor der sættes fokus på udvalgte verdensmål. I år deltog 5.000 børn og unge i Børnefolkemødet, som løb af stablen over 3 dage i oktober. Der var fokus på verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene og verdensmål nr. 10: Mindre ulighed, og i løbet af de tre dage blev der afholdt en lang række workshops, debatter, forestillinger og aktiviteter for og med børn og unge.
Se bibliotekets opslag på Facebook: dag 1, dag 2 og dag 3.

Koldingbibliotekerne: Bogsalg til et godt formål
Når Koldingbibliotekerne hvert halve år sælger ud af aflagte bøger sker det i samarbejde med en lokal forening, så pengene går til et godt formål. I december var det Mødrehjælpens lokalforening i Kolding, som stod for bogsalget og fik penge til foreningens aktiviteter for gravide og familier i Kolding, der ikke selv har råd til at give deres børn oplevelser på lige fod med deres kammerater. I foråret sker bogsalget i samarbejde med Røde Kors i Kolding, og midlerne går til Røde Kors arbejde med at støtte flygtninge fra Ukraine.

Deltagere

Projektet er støttet af Spar Nord Fonden og TrygFonden og udføres i samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, bæredygtighedsorganisationen Chora 2030, 19 folkebiblioteker og et forskningsbibliotek:

Ballerup Bibliotekerne, Dragør Bibliotekerne, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Glostrup Bibliotek, Herning Bibliotekerne, Hillerød Bibliotekerne, Ikast-Brande Bibliotek, Kulturium Ishøj Bibliotek, Koldingbibliotekerne, Middelfart Kultur & Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Rudersdal Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Struer Bibliotek, Svendborg Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek, Tønder Kommunes Biblioteker, Tårnby Kommunebiblioteker, Aalborg Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne.

Kontaktperson: Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030: kristine@chora2030.dk

Download kort beskrivelse af verdensmålscertificering af biblioteker (pdf)


Artikler og omtaler

Pressemeddelelse: Bibliotekerne vil være drivkraft for verdensmålene

Omtale på Spar Norden Fondens hjemmeside

Bibliotekerne tager verdensmålene til sig”, Verdensmål.org (16. maj 2021)

Biblioteker kan gøre verden bedre”, Fagmagasinet Perspektiv nr. 6, 2021

Den bæredygtige fremtid starter lokalt” og ”Hvorfor er Glostrup Bibliotek med i verdensmålscertificeringen?”, BibForum nr. 3, 2021 (side 6 + 9)

Koldingbibliotekerne arbejder for en verdensmålscertificering“, KL’s Inspirationskatalog

Verdensmålscertificeringen er omtalt i regeringens Handlingsplan for FN’s verdensmål (pdf – side 14)