Certificering

BLIV VERDENSMÅLSCERTIFICERET BIBLIOTEK!

Verdensmålscertificeringen er et tilbud til alle landets biblioteker og er en fælles ramme for bibliotekernes verdensmålsarbejde. Den omhandler både det organisatoriske, driftsmæssige og borgervendte arbejde på bibliotekerne.

Verdensmålscertificeringen er sat i verden for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan styrke borgernes deltagelse og handlekraft. Det sker ved, at bibliotekerne selv bidrager til mere bæredygtige løsninger, samarbejder med andre i lokalsamfundet og ansporer borgerne til at engagere sig.

Vær med – bliv verdensmålscertificeret bibliotek

Se eksempler på bibliotekernes arbejde

Biblioteker over hele landet er allerede i fuld gang med arbejdet, og de første er blevet certificerede. De har udarbejdet handleplaner for deres arbejde med verdensmålene og sat gang i mange forskellige aktiviteter: Fra byttemarkeder, borgermøder og debatarrangementer til bibliotekets egne tiltag som udlån af stofposer lavet af genbrugstekstil og indkøb af genbrugsdelecykler til personalet. Bibliotekerne samarbejder med skoler, lokale foreninger og ildsjæle om at involvere borgere og lokalsamfund i bæredygtige aktiviteter.

Vi har samlet de mange gode eksempler i et inspirationskatalog. Download det ved at klikke på billedet herunder.

Inspirationskatalog: Verdensmål & biblioteker

Baggrund

Verdensmålscertificeringen er udviklet i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og 20 pilotbiblioteker. Det startede som et pilotprojekt med støtte fra Tryg Fonden og Spar Nord Fonden. Programmet varetages nu af Chora 2030 som del af netværket DB2030 og er et tilbud til alle landets biblioteker. 

Download en kort beskrivelse af programmet her: Verdensmålscertificering af biblioteker (pdf)
Kontaktperson: Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030: kristine@chora2030.dk

Hvem er med? Se oversigten over biblioteker.

Arbejdet med verdensmålene er blevet en dagsorden hos os. Det er ikke bare et enkeltstående projekt. Det er noget, der er blevet ved med ‘at snowballe’.

Biblioteksmedarbejder

Det har givet en samlingskraft i eget hus, og det afføder en masse gode ting. Også udadtil fordi andre ved, at vi arbejder med verdensmål.

Biblioteksmedarbejder

Bibliotekernes netværk for bæredygtighed

Artikler og omtaler

Pressemeddelelse: Bibliotekerne vil være drivkraft for verdensmålene

Bibliotekerne tager verdensmålene til sig”, Verdensmål.org (16. maj 2021)

Biblioteker kan gøre verden bedre”, Fagmagasinet Perspektiv nr. 6, 2021

Den bæredygtige fremtid starter lokalt” og ”Hvorfor er Glostrup Bibliotek med i verdensmålscertificeringen?”, BibForum nr. 3, 2021 (side 6 + 9)

Koldingbibliotekerne arbejder for en verdensmålscertificering“, KL’s Inspirationskatalog

Verdensmålscertificeringen er omtalt i regeringens Handlingsplan for FN’s verdensmål (pdf – side 14)