Certificering

Bliv verdensmålscertificeret bibliotek!

Verdensmålscertificeringen er et tilbud til alle landets biblioteker og er en fælles ramme for bibliotekernes verdensmålsarbejde. Den omhandler både det organisatoriske, driftsmæssige og borgervendte arbejde på bibliotekerne.

Verdensmålscertificeringen er sat i verden for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan styrke borgernes deltagelse og handlekraft. Det sker ved, at bibliotekerne selv bidrager til mere bæredygtige løsninger, samarbejder med andre i lokalsamfundet og ansporer borgerne til at engagere sig.

En lang række biblioteker er allerede i fuld gang med arbejdet, og de første biblioteker er blevet certificerede. De har udarbejdet handleplaner for deres arbejde med verdensmålene og sat gang i mange forskellige aktiviteter: Fra byttemarkeder, borgermøder og debatarrangementer til bibliotekets egne tiltag som udlån af stofposer lavet af genbrugstekstil og indkøb af genbrugsdelecykler til personalet. Bibliotekerne samarbejder med skoler, lokale foreninger og ildsjæle om at involvere borgere og lokalsamfund i bæredygtige aktiviteter.

Eksempler fra bibliotekerne

Silkeborg Bibliotekerne: Genbrugsdesign og læselyst
I samarbejde med Gjern Skole og Gjern Borgerforening har Silkeborg Bibliotekerne været med til at skabe et projekt om læselyst og genbrugsdesign. Det har resulteret i otte bogbyttehuse bygget af 6. klasse på Gjern Skole. Det er små bogskabe placeret centrale steder i byen, hvor man kan tage en bog med hjem at læse og selv sætte bøger, man ikke længere bruger. Husene er bygget af gamle skabe og genbrugsmaterialer, som skolen blandt andet fik fra den lokale tømmerhandel. Sammen med biblioteket arbejdede eleverne med læselyst og lavede små kort til bogbyttehusene, hvor man kan skrive en læseanbefaling, som kan lægges i de bøger, man afleverer. Nu står eleverne for at vedligeholde husene og holde orden i dem.
Se bibliotekets opslag på Facebook.

Svendborg Bibliotek: Insektbuffet
I løbet af sommeren stillede Svendborg Bibliotek en blomsterpostkasse op ved hovedindgangen til biblioteket. Med et skilt på postkassen og via bibliotekets Facebook-side blev byens borgere opfordret til at bidrage med blomsterfrø fra deres egne haver, så den nyanlagte ”insektbuffet” ved biblioteket kunne blive endnu vildere. Det væltede ind med små poser med frø, og initiativet har været med til at skabe et fælles ejerskab til det grønne område og en masse lokale samtaler om vild natur og biodiversitet. Svendborgs vilde insektbuffet er et samarbejde mellem Naturama, Svendborg Musikskole, Danmarks Forsorgsmuseum, Haahrs Skole, HF & VUC FYN Svendborg og Svendborg Bibliotek om at skabe et grønt bælte i byen.
Se bibliotekets opslag på Facebook.

Ballerup Bibliotekerne: Æbledag med æblemosteri
Lige bag Skovlunde Kulturhus, som er del af Ballerup Bibliotekerne, ligger 12 byhaver, som de lokale borgere ganske gratis kan gøre brug af. Skovlunde Kulturhus har været en af initiativtagerne til byhaverne, og havefællesskabet drives nu af en frivilliggruppe. Omkring haverne foregår der også fælles arrangementer for hele lokalområdet. I efteråret afholdt Ballerup Bibliotekerne for eksempel æbledag ved Skovlunde Kulturhus, hvor borgernes medbragte æble blev lavet til æblemost, mens børnene kunne få læst æblehistorier, se æblefilm og tegne æbler.
Se bibliotekets opslag på Facebook.

Herning Bibliotekerne: Børnefolkemøde
På Herning Bibliotekerne har de nu for andet år afholdt Børnefolkemøde, hvor der sættes fokus på udvalgte verdensmål. I år deltog 5.000 børn og unge i Børnefolkemødet, som løb af stablen over 3 dage i oktober. Der var fokus på verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene og verdensmål nr. 10: Mindre ulighed, og i løbet af de tre dage blev der afholdt en lang række workshops, debatter, forestillinger og aktiviteter for og med børn og unge.
Se bibliotekets opslag på Facebook: dag 1, dag 2 og dag 3.

Koldingbibliotekerne: Bogsalg til et godt formål
Når Koldingbibliotekerne hvert halve år sælger ud af aflagte bøger sker det i samarbejde med en lokal forening, så pengene går til et godt formål. I december var det Mødrehjælpens lokalforening i Kolding, som stod for bogsalget og fik penge til foreningens aktiviteter for gravide og familier i Kolding, der ikke selv har råd til at give deres børn oplevelser på lige fod med deres kammerater. I foråret sker bogsalget i samarbejde med Røde Kors i Kolding, og midlerne går til Røde Kors arbejde med at støtte flygtninge fra Ukraine. 

Find flere eksempler på de mange forskellige aktiviteter, bibliotekerne har sat i gang, i inspirationskataloget “Verdensmål & biblioteker”.

Download ved at klikke på billedet.

Baggrund

Verdensmålscertificeringen er udviklet i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og 20 pilotbiblioteker. Det startede som et pilotprojekt med støtte fra Tryg Fonden og Spar Nord Fonden. Programmet varetages nu af Chora 2030 som del af netværket DB2030 og er et tilbud til alle landets biblioteker. 

Pilotbibliotekerne er:

Ballerup Bibliotekerne, Dragør Bibliotekerne, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Glostrup Bibliotek, Herning Bibliotekerne, Hillerød Bibliotekerne, Ikast-Brande Bibliotek, Kulturium Ishøj Bibliotek, Koldingbibliotekerne, Middelfart Kultur & Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Rudersdal Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Struer Bibliotek, Svendborg Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek, Tønder Kommunes Biblioteker, Tårnby Kommunebiblioteker, Aalborg Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne.

Kontaktperson: Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030: kristine@chora2030.dk

Download kort beskrivelse af verdensmålscertificering af biblioteker (pdf)


Artikler og omtaler

Pressemeddelelse: Bibliotekerne vil være drivkraft for verdensmålene

Bibliotekerne tager verdensmålene til sig”, Verdensmål.org (16. maj 2021)

Biblioteker kan gøre verden bedre”, Fagmagasinet Perspektiv nr. 6, 2021

Den bæredygtige fremtid starter lokalt” og ”Hvorfor er Glostrup Bibliotek med i verdensmålscertificeringen?”, BibForum nr. 3, 2021 (side 6 + 9)

Koldingbibliotekerne arbejder for en verdensmålscertificering“, KL’s Inspirationskatalog

Verdensmålscertificeringen er omtalt i regeringens Handlingsplan for FN’s verdensmål (pdf – side 14)