Verdens Bedste Løsninger

DB2030 stod sammen med Ballerup Bibliotekerne bag konferencen Verdens Bedste Løsninger som gav masser af ideer til hvordan man skaber en folkelig forankring omkring FN verdensmål. Det koncept arbejder Ballerup Bibliotekerne på at udvikle og gøre til en fast tilbagevende tradition. DB2030 arbejder for at forankre alle medlemmerne i denne fælles konference.

0:00​ – 18:00​ – Klargøring

18:00​ – Praktisk info – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.)

24:25​ – Velkomst – Ravinder Kaur-Pedersen(Ballerup Bib.), Pia Henriette Friis (Kolding Bib.), Michel Steen-Hansen (Danmarks Biblioteksforening)

38:48​ – Verdens Tilstand – Christian Ibsen (CONCITO)

1:04:10​ – Folkelig Forankring; hvorfor og hvordan? – Rune Baastrup (Deltager Danmark)

1:21:02​ – Hvad er bæredygtig folkeoplysning? En ny strategi – Natacha Holst Hansen (Dansk Folkeoplysnings Samråd) Interviewes af Michel Steen-Hansen

1:40:30​ – Pause

1:50:48​ – Verdensmål og biblioteksstrategi…Earth Speakr i bibliotekerne – Marie Østergaard (Århus Bib.), Sidsel Beck-Petersen (Århus Bib.)

2:08:50​ – Verdensmålscertificering af folkebiblioteker – Kristine Fjord Tolborg (CHORA2030, 2030Skoler), Berit Sandholdt Jacobsen (Svendborg Bib.)

2:30:20​ – Neurogastronomi – Rasmus Bredahl (Kok)

3:04:20​ – Pause

3:44:35​ – Verdens Bedste Løsninger LIVE; fra verdensmål til hverdagsmål…fra idé til udførsel, kommunikation og benspænd – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.), Helle Trolle (Ballerup Bib)

4:19:02​ – Festivalformater; Fra lokal forankring til stor skala – Anne Hermansen (Rudersdal Bib.) Anne Lind (Sustainable Now)

4:40:45​ – Pause

4:51:18​ – Verdensmåls- og klimaambassadørerne – Clara Halvorsen (Verdens Bedste Nyheder), Martha Nørgaard (CONCITO, GRO SELV)

5:12:45​ – MIT/PLIX; Why PLIX? Why MIT and Libraries? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib), Lydia Guterman (MIT)

5:24:25​ – CubeSat Project; Fra Plix til borgerne i Ballerup – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.) Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.)

5:29:17​ – Biblioteket som det 3. sted; What’s in it for us all? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.), Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.), Karin Bøhrk (Borupgaard Gym.), Villads Keiding (DTU)

5:47:00​ – Hvad venter vi på? – Sofie Winge-Petersen (Ungeklimarådet)

6:07:33​ – Afrunding – Michel Steen-Hansen