Verdens Bedste Løsninger

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2022 – vidensfestival.

Temaet er “Unge” – nu åben for tilmelding.

Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.
Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?
For biblioteksansatte og verdensmåls NGO’er.

Hør bl.a. Benedicte Bertelsen fra DREAMTOWN om deres arbejde med unge og verdensmål. Jimmi Mørup Nielsen fra ungdomsskoleforeningen om UngScience, CRAFTIVISM m.m. Nikolaj Nielsen fra UNG KULT  – hvordan unge selv har taget initiativer bl.a. i forhold til det lokale bibliotek.

DB2030 om UGE17, Certificeringen, Sammen om Verdensmål og kompetenceudvikling.

Programmet vil løbende blive offentliggjort, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. september 2022.

Sted: Posthuset i Ballerup – vi besøger også Banegårdspladsen i løbet af dagen, hvor skoler og ungdomsuddannelser arbejder i forskellige workshops med verdensmål.

Arrangeret af DB2030 i samarbejde med Ballerup Bibliotekerne, DB, BCF og FKI.
VBL LIVE gennemføres med tilskud fra Kulturministeriet.

Vidensfestivallen er en del af verdensmålsfestivallen – “Fra Verdensmål til Hverdagsmål” i Ballerup, der løber over to dage. Fredag er der festival for skolerne og ungdomsuddannelserne og lørdag for alle borgere. 

Verdens Bedste Løsninger LIVE er inspireret af Sunday Papers LIVE. Festivallen afholdes hvert andet år i Ballerup, i 2023 udbydes det som satellit event.

Det europæiske år for unge 2022. 

Tidligere udgaver:

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2019 – Borgerettet festival med en fælles inspirationsdag for gymnasieelever, læringsforløb i bibliotekets makerspace og en festival dag for borgere i Ballerup. PIXI-udgave.

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2020/vidensfestival – DB2030 stod i 2020 sammen med Ballerup Bibliotekerne bag konferencen som gav masser af ideer til hvordan man skaber en folkelig forankring omkring FN verdensmål. Festivallen blev optaget og kan ses nedenfor.

0:00​ – 18:00​ – Klargøring

18:00​ – Praktisk info – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.)

24:25​ – Velkomst – Ravinder Kaur-Pedersen(Ballerup Bib.), Pia Henriette Friis (Kolding Bib.), Michel Steen-Hansen (Danmarks Biblioteksforening)

38:48​ – Verdens Tilstand – Christian Ibsen (CONCITO)

1:04:10​ – Folkelig Forankring; hvorfor og hvordan? – Rune Baastrup (Deltager Danmark)

1:21:02​ – Hvad er bæredygtig folkeoplysning? En ny strategi – Natacha Holst Hansen (Dansk Folkeoplysnings Samråd) Interviewes af Michel Steen-Hansen

1:40:30​ – Pause

1:50:48​ – Verdensmål og biblioteksstrategi…Earth Speakr i bibliotekerne – Marie Østergaard (Århus Bib.), Sidsel Beck-Petersen (Århus Bib.)

2:08:50​ – Verdensmålscertificering af folkebiblioteker – Kristine Fjord Tolborg (CHORA2030, 2030Skoler), Berit Sandholdt Jacobsen (Svendborg Bib.)

2:30:20​ – Neurogastronomi – Rasmus Bredahl (Kok)

3:04:20​ – Pause

3:44:35​ – Verdens Bedste Løsninger LIVE; fra verdensmål til hverdagsmål…fra idé til udførsel, kommunikation og benspænd – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.), Helle Trolle (Ballerup Bib)

4:19:02​ – Festivalformater; Fra lokal forankring til stor skala – Anne Hermansen (Rudersdal Bib.) Anne Lind (Sustainable Now)

4:40:45​ – Pause

4:51:18​ – Verdensmåls- og klimaambassadørerne – Clara Halvorsen (Verdens Bedste Nyheder), Martha Nørgaard (CONCITO, GRO SELV)

5:12:45​ – MIT/PLIX; Why PLIX? Why MIT and Libraries? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib), Lydia Guterman (MIT)

5:24:25​ – CubeSat Project; Fra Plix til borgerne i Ballerup – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.) Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.)

5:29:17​ – Biblioteket som det 3. sted; What’s in it for us all? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.), Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.), Karin Bøhrk (Borupgaard Gym.), Villads Keiding (DTU)

5:47:00​ – Hvad venter vi på? – Sofie Winge-Petersen (Ungeklimarådet)

6:07:33​ – Afrunding – Michel Steen-Hansen