Verdens Bedste Løsninger

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2024

Vidensfestivalen bliver i 2024 en del af UGE17.

Derudover deltager vi løbende med oplæg, debatter og formidling på: Bibliotekspolitisk Topmøde, NEXT LIBRARY, Folkemødet, Kulturmødet Mors, Klimafolkemødet m.m.

Og her i efteråret…

RÆSON – Idéfestival om søndagen den 29. okt. I Imperial.

Nordic Libraries of Sustainability – Webinar, fredag den 3. nov. Kl. 9-11.30.

HK: Biblioteket – front og back og bæredygtighed 27-28 nov. I Nyborg.

Tidligere versioner

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2022 – vidensfestival med temaet “unge”

23. september, kl. 9.15 – 14.30. 

Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.
Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?
For biblioteksansatte, verdensmåls NGO’er og andre med interesse i unge og verdensmål.

8.30 Morgenmad + netværk
9.15 Velkommen Michel Steen-Hansen/Danmarks Biblioteksforening
Ravinder Kaur-Pedersen/Bibliotekschef/BCF
9.30 Ung i dag!
Hvem er de unge i dag og hvordan når vi dem? Anna Asghari/Ungdomsbureauet
Kortlægning af Danmarks ungdom: Hvordan er det at være ung i Danmark? Thore Davies/Ordskælv
10.30 Pause
10.45 Unge i spil!
TIL UNGDOMMEN – hvad kan teatret i forhold til unge? Pelle Koppel/Teater V
Unge og litteratur Louise Eltved Krogsgaard/Forfatterskolen i Brønderslev
Ungenetværk og blinde vinkler Nikolaj Nielsen/UNG KULT/netværksskaber
GIRL TALK FRIDAY – eksempel fra praksis Aleksandra Novakovic/Ballerup Bibliotekerne
11.45 Frokost + Besøg på Banegårdspladsen for at se på festivalkoncept for unge
12.30 DB2030 status
Kompetenceudvikling Thomas Sture Rasmussen/DB2030
Certificeringen Kristine Fjord Tolborg/CHORA2030
UGE17 – national indsats i 2023 Pia Damsgaard/Herning Bibliotekerne/DB2030
12.50 Unge og verdensmål!
De unges verdensmål TBC
CRAFTIVISM m.m., ungdomsskolernes arbejde med verdensmål Jimmi Mørup Nielsen/Programleder UngScience/Ungdomsskoleforeningen
Dream town – The Metropolis project Benedicte Bertelsen/Dream town
13.40 Tippingpoints og opsamling – hvad tager vi med os? Forbundet Kultur og Information/Bibliotekschefforeningen/Danmarks Biblioteksforening
14.10 Tale fra UNG til UNGE – fællesscenen på Banegårdspladsen Sofie Winge-Petersen/Ungeklimarådet
14.30 Slut

Sted: Posthuset i Ballerup, Banegårdspladsen 7 – vi besøger også Banegårdspladsen i løbet af dagen, hvor skoler og ungdomsuddannelser arbejder i forskellige workshops med verdensmål.

Arrangeret af DB2030 i samarbejde med Ballerup Bibliotekerne, DB, BCF og FKI.
VBL LIVE gennemføres med tilskud fra Kulturministeriet.

Vidensfestivallen er en del af verdensmålsfestivallen – “Fra Verdensmål til Hverdagsmål” i Ballerup, der løber over to dage. Fredag er der festival for skolerne og ungdomsuddannelserne og lørdag for alle borgere. 

Verdens Bedste Løsninger LIVE er inspireret af Sunday Papers LIVE. Festivallen afholdes hvert andet år i Ballerup, i 2023 udbydes det som satellit event.

Det europæiske år for unge 2022. 

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2020/vidensfestival – DB2030 stod i 2020 sammen med Ballerup Bibliotekerne bag konferencen som gav masser af ideer til hvordan man skaber en folkelig forankring omkring FN verdensmål. Festivallen blev optaget og kan ses nedenfor.

 

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2019 – Borgerettet festival med en fælles inspirationsdag for gymnasieelever, læringsforløb i bibliotekets makerspace og en festival dag for borgere i Ballerup. PIXI-udgave.

0:00​ – 18:00​ – Klargøring

18:00​ – Praktisk info – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.)

24:25​ – Velkomst – Ravinder Kaur-Pedersen(Ballerup Bib.), Pia Henriette Friis (Kolding Bib.), Michel Steen-Hansen (Danmarks Biblioteksforening)

38:48​ – Verdens Tilstand – Christian Ibsen (CONCITO)

1:04:10​ – Folkelig Forankring; hvorfor og hvordan? – Rune Baastrup (Deltager Danmark)

1:21:02​ – Hvad er bæredygtig folkeoplysning? En ny strategi – Natacha Holst Hansen (Dansk Folkeoplysnings Samråd) Interviewes af Michel Steen-Hansen

1:40:30​ – Pause

1:50:48​ – Verdensmål og biblioteksstrategi…Earth Speakr i bibliotekerne – Marie Østergaard (Århus Bib.), Sidsel Beck-Petersen (Århus Bib.)

2:08:50​ – Verdensmålscertificering af folkebiblioteker – Kristine Fjord Tolborg (CHORA2030, 2030Skoler), Berit Sandholdt Jacobsen (Svendborg Bib.)

2:30:20​ – Neurogastronomi – Rasmus Bredahl (Kok)

3:04:20​ – Pause

3:44:35​ – Verdens Bedste Løsninger LIVE; fra verdensmål til hverdagsmål…fra idé til udførsel, kommunikation og benspænd – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.), Helle Trolle (Ballerup Bib)

4:19:02​ – Festivalformater; Fra lokal forankring til stor skala – Anne Hermansen (Rudersdal Bib.) Anne Lind (Sustainable Now)

4:40:45​ – Pause

4:51:18​ – Verdensmåls- og klimaambassadørerne – Clara Halvorsen (Verdens Bedste Nyheder), Martha Nørgaard (CONCITO, GRO SELV)

5:12:45​ – MIT/PLIX; Why PLIX? Why MIT and Libraries? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib), Lydia Guterman (MIT)

5:24:25​ – CubeSat Project; Fra Plix til borgerne i Ballerup – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.) Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.)

5:29:17​ – Biblioteket som det 3. sted; What’s in it for us all? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.), Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.), Karin Bøhrk (Borupgaard Gym.), Villads Keiding (DTU)

5:47:00​ – Hvad venter vi på? – Sofie Winge-Petersen (Ungeklimarådet)

6:07:33​ – Afrunding – Michel Steen-Hansen