Verdens Bedste løsninger

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2024

Verdens Bedste Løsninger LIVE er inspireret af Sunday Papers LIVE. Festivallen afholdes hvert andet år i Ballerup, og hvert andet år udbydes den som satellit. Vidensfestivalen bliver i 2024 en del af UGE17, hvor der LIVE-streames fra DOKK1 i Aarhus, tirsdag den 23. april kl. 13.30 og 16.30 med Iben Maria Zeuthen som vært. Streaming vil være tilgængelig for alle.

Derudover deltager vi løbende med oplæg, debatter og formidling på: Bibliotekspolitisk Topmøde, NEXT LIBRARY, Folkemødet, Kulturmødet Mors, Klimafolkemødet, RÆSON – idéfestival, m.m.

Tidligere versioner

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2022 – vidensfestival med temaet “unge”

Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen. Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?

Arrangeret af DB2030 i samarbejde med Ballerup Bibliotekerne, DB, BCF og FKI.
VBL LIVE gennemførtes med tilskud fra Kulturministeriet. Vidensfestivallen var en del af verdensmålsfestivallen – “Fra Verdensmål til Hverdagsmål” i Ballerup, der løb over to dage. Fredag var der festival for skolerne og ungdomsuddannelserne og lørdag var for alle borgere.

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2020/vidensfestival – DB2030 stod i 2020 sammen med Ballerup Bibliotekerne bag konferencen som gav masser af ideer til hvordan man skaber en folkelig forankring omkring FN verdensmål. Festivallen blev optaget og kan ses nedenfor.

Verdens Bedste Løsninger LIVE 2019 – Borgerettet festival med en fælles inspirationsdag for gymnasieelever, læringsforløb i bibliotekets makerspace og en festival dag for borgere i Ballerup. PIXI-udgave.

 • 0:00Klargøring
 • 18:00 – Praktisk info – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.)
 • 24:25 – Velkomst – Ravinder Kaur-Pedersen(Ballerup Bib.), Pia Henriette Friis (Kolding Bib.), Michel Steen-Hansen (Danmarks Biblioteksforening)
 • 38:48 – Verdens Tilstand – Christian Ibsen (CONCITO)
 • 1:04:10 – Folkelig Forankring; hvorfor og hvordan? – Rune Baastrup (Deltager Danmark)
 • 1:21:02 – Hvad er bæredygtig folkeoplysning? En ny strategi – Natacha Holst Hansen (Dansk Folkeoplysnings Samråd) Interviewes af Michel Steen-Hansen
 • 1:40:30 – Pause
 • 1:50:48 – Verdensmål og biblioteksstrategi…Earth Speakr i bibliotekerne – Marie Østergaard (Århus Bib.), Sidsel Beck-Petersen (Århus Bib.)
 • 2:08:50 – Verdensmålscertificering af folkebiblioteker – Kristine Fjord Tolborg (CHORA2030, 2030Skoler), Berit Sandholdt Jacobsen (Svendborg Bib.)
 • 2:30:20 – Neurogastronomi – Rasmus Bredahl (Kok)
 • 3:04:20 – Pause
 • 3:44:35 – Verdens Bedste Løsninger LIVE; fra verdensmål til hverdagsmål…fra idé til udførsel, kommunikation og benspænd – Peter Zacho Søgaard (Ballerup Bib.), Helle Trolle (Ballerup Bib)
 • 4:19:02 – Festivalformater; Fra lokal forankring til stor skala – Anne Hermansen (Rudersdal Bib.) Anne Lind (Sustainable Now)
 • 4:40:45 – Pause
 • 4:51:18 – Verdensmåls- og klimaambassadørerne – Clara Halvorsen (Verdens Bedste Nyheder), Martha Nørgaard (CONCITO, GRO SELV)
 • 5:12:45 – MIT/PLIX; Why PLIX? Why MIT and Libraries? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib), Lydia Guterman (MIT)
 • 5:24:25 – CubeSat Project; Fra Plix til borgerne i Ballerup – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.) Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.)
 • 5:29:17 – Biblioteket som det 3. sted; What’s in it for us all? – Karen Lykke Rathje (Ballerup Bib.), Thomas Sture Rasmussen (Ballerup Bib.), Karin Bøhrk (Borupgaard Gym.), Villads Keiding (DTU)
 • 5:47:00 – Hvad venter vi på? – Sofie Winge-Petersen (Ungeklimarådet)
 • 6:07:33 – Afrunding – Michel Steen-Hansen