Verdensmåls­erklæring

Bibliotekernes verdensmålserklæring

Danmarks Biblioteksforenings har i samarbejde med en række organisationer skabt ”Bibliotekernes Verdensmålserklæring”.
Et manifest som organisationer og biblioteker kan tilslutte sig, og dermed tilkendegive, at ”Biblioteket som vidensinstitution er indgang til alle verdensmål – information, viden og fakta som den ene del og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer som den anden del”.

Prolog
Danmark skal være førende på den mest ambitiøse, globale udviklingsplan til dato: Verdensmålene.

FN’s 17 verdensmål og 169 delmål er skabt af og for de 193 medlemslande. Danmark er som medlem af FN forpligtet til at implementere verdensmålene på både statsligt og kommunalt niveau, herunder også på de danske biblioteker. Som ressourcestærk nation har vi desuden en forpligtelse til at udvikle metoder, som kan gøre en forskel på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Den der har evnen, har også pligten.   

Verdensmålene giver os et globalt udsyn. De gør os bevidste om, at vi er en del af et globalt fællesskab med et fælles ansvar for vores planet. De giver os et fælles sprog og udviklingsramme.

Gør det globale lokalt
Med et bibliotek i hver kommune har vi en oplagt platform til at bidrage til fælles løsninger i samarbejde med andre aktører. For at nå i mål er vi nemlig nødt til at sikre verdensmålene en bred folkelig forankring – lokalt, dér hvor borgerne er.

Bibliotekerne er, som landets mest besøgte kulturinstitution med omkring 37 millioner besøgende årligt på folkebibliotekerne alene, allerede en stærk drivkraft for borgerinddragelse og videndeling. Bibliotekerne arbejder allerede aktivt med bæredygtige kulturændringer, vaner og handlemønstre.

Ejerskab og handlekraft
Men for at målene kan nås, er vi nødt til i endnu højere grad at inddrage borgerne for at skabe forståelse for og ejerskab af verdensmålene. Ejerskab skaber nemlig handlekraft.

I DB2030 vil vi i samarbejde med borgerne gøre FN’s verdensmål borgernære. Det er vores ambition at omsætte verdensmålene til virkelighed ved at gøre dem til hverdagsmål. Sammen vil vi ændre måden, vi gør tingene på, og på sigt skabe en mere bæredygtig adfærd på bibliotekerne og blandt borgerne.

Formidling og konkretisering
Vi tager det første skridt ved at implementere verdensmålene i bibliotekernes politik og ved at tilpasse dem en lokal kontekst. De 17 verdensmål skal altså fungere som rettesnor for de konkrete aktiviteter og temaer, vi arbejder med i det daglige.

I samarbejde med borgere og partnerskaber på tværs af sektorerne kan vi gøre målene langt mere håndgribelige og nærværende for alle. På bibliotekerne har vi kompetencer i og erfaringer med afholdelse af arrangementer samt formidling og oplysning af borgerne, og derfor bør vi påtage os et ansvar med såvel videreformidlingen af verdensmålene som deres oversættelse i praksis.

Det er udgangspunktet for Danmarks biblioteker, når vi indbyder borgere, organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder og myndigheder til at deltage i netværket DB2030 for at skabe VERDENS BEDSTE LØSNINGER.

Bibliotekernes Verdensmål
Det måske klareste opdrag for bibliotekernes arbejde med verdensmålene finder vi i mål 17, der understreger, at samarbejde er helt afgørende for at nå i mål. Vi skal styrke alle mulige samarbejder på kryds og tværs af lokalsamfundene, generationerne og verdensmålene. Alle kan arbejde sammen om at gøre en forskel.

Og på biblioteket samles vi alle sammen – 37 millioner årligt for at være helt præcis. Det gør bibliotekerne til en enestående platform for samarbejder på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og forvaltninger. Det er disse samarbejder, bibliotekerne skal blive endnu bedre til at facilitere i fremtiden.

For vi har allerede verdens bedste plan. Nu skal vi sammen skabe verdens bedste løsninger.

Download Bibliotekernes verdensmålserklæring.

I årene 2022-23 er flere at netværkets opgaver kommet på finansloven (jf. regeringens verdensmålsstrategi), bl.a. yderligere kompetenceudvikling, udvikling af nye debat- og arrangementsformer og udvidelse af certificeringen til endnu flere biblioteker.

Til varetagelse af bevillingen er Thomas Sture Rasmussen ansat som verdensmålskoordinator i DB.